Sano Ei, turhille päähän kohdistuville iskuille
ja päävammoille urheilussa.

ACT Head Impact Tracker. Because you should know. #heisACTingonit

Päähän kohdistuvat iskut vaikuttavat urheilijan terveyteen, hyvinvointiin ja suorituskykyyn

Toistuvia päähän kohdistuvia iskuja tapahtuu monissa eri urheilulajeissa, eri tasoilla, ikäluokissa ja kaikille sukupuolille. Päähän kohdistuvat iskut eivät ole vain muutamien urheilulajien, kuten amerikkalaisen jalkapallon, nyrkkeilyn, jääkiekon tai rugbyn erityinen ongelma. Päähän kohdistuvat iskut ovat yhtä lailla läsnä esimerkiksi jalkapallossa, koripallossa, käsipallossa, salibandyssä, pyöräilyssä, luistelussa, scoottauksessa, skeittauksessa, ratsastuksessa, alppilajeissa, moottoriurheilussa ja monissa, monissa muissa.

Ei parantavia lääkkeitä tai hoitoja. Ennaltaehkäisy on avainasemassa.

Päähän kohdistuvat iskut urheilussa voivat aiheuttaa
tapaturmaisen aivovamman tai myötävaikuttaa
erilaisten aivosairauksien syntyyn. Niihin ei ole
parantavia hoitoja tai lääkkeitä.

Ennaltaehkäisy on avainasemassa.
Ja se alkaa ja sitä tehdään tiedolla.

SIKSI ME KEHITIMME ACT HEAD IMPACT TRACKERIN.

Paljon enemmän on tehtävissä urheilussa tapahtuvien päähän kohdistuvien iskujen ehkäisemiseksi

On melko yksinkertaista tehdä urheilusta terveellisempää, turvallisempaa ja hauskempaa.
Nämä ovat kolme vaikuttavaa asiaa päähän kohdistuvissa iskuissa:

1. Iskujen lukumäärä
2. Iskuissa vaikuttavat voimat (voimakkuus)
3. Iskujen useus (läheisyys toisiinsa)

Vähentämällä näitä kolmea asiaa läpi koko urheilu-uran, voit vaikuttaa positiivisesti urheilijan terveyteen, hyvinvointiin ja suorituskykyyn lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
Ja kyllä, juuri sinä voit tehdä sen. Ota avuksi ACT Head Impact Tracker ja sen keräämä tieto.

Saammeko esitellä, ACT Head Impact Trackerin, päähän kohdistuvien iskujen mittauslaitteen urheiluun.

Saat vastaukset kysymyksiin

Kohdistuiko päähän isku? Kuka sai päähän kohdistuneen iskun? Millaiset voimat iskussa oli, kuinka kova isku oli? Milloin isku tapahtui? Mikä on iskuhistoria, milloin ja kuinka monta päähän kohdistuvaa iskua on tapahtunut? Milloin viimeksi päähän kohdistui isku? Mikä on iskujen aikaväli? Kuinka usein päähän kohdistuvia iskuja tulee? Kuinka monta päähän kohdistunutta iskua on tullut tänään/tällä viikolla/tässä kuussa/tällä kaudella?

Tiedä mitä tapahtuu ja toimi sen mukaisesti

Ei ole yhtä absoluuttista turvarajaa, jonka voisi määrittää kaikille käyttäjille käyttäen ​​lineaarikiihtyvyyttä (g-voima), kulmanopeutta (rad/s), tai iskun g-kuormaa. Monissa tutkimuksissa alle 40 g:n kiihtyvyyden/hidastumisen ei ole katsottu aiheuttavan pysyviä vaurioita, tästä voidaan johtaa oletus, että pysyvän vaurion todennäköisyys alkaa kasvaa 40-60 g:n ja sitä kovemmissa iskuissa. Tämä koskee yksittäisiä iskuja.
Nyrkkisääntö: Mitä kovempi voimakkuus iskussa on, sitä suurempi todennäköisyys, että vaurioita syntyy.

Tiedä iskuhistoria ja toimi sen mukaisesti

Tapaturmaiset aivovammat ja aivotärähdykset ovat luonteeltaan kumulatiivisia, eli kertyviä. Jopa lievät aivotärähdykset voivat johtaa vakaviin pitkäaikaisiin ongelmiin, erityisesti jos urheilija palaa liian pian takaisin urheilun pariin tai hänellä on takanaan aiempia aivotärähdyksiä. Vammat voivat myös myötävaikuttaa esimerkiksi glioman (aggressiivinen aivosyöpä) syntyyn. Tutkimukset viittaavat myös siihen, että toistuvat päähän kohdistuvat iskut saattavat aiheuttaa hitaasti kehittyviä ja kumulatiivisia muutoksia aivoissa ilman aivotärähdyksiäkin. Esimerkiksi entisilläjalkapalloilijoilla on havaittu merkittävästi muuta väestöä useammin esim. dementiaa ja Alzheimerin tautia.
Nyrkkisääntö: Aivot tarvitsevat aikaa ilman iskuja palautuakseen ja parantuakseen.

Vieläkin enemmän vastauksia joukkueille, seuroille, yhdistyksille ja liitoille

Vertaamalla pelaajien tietoja toisiinsa ja yhdistelemällä tietoja, saadaan entistä enemmän tietoa jonka avulla voidaan vaikuttaa urheilijoiden terveyteen, hyvinvointiin ja suorituskykyyn: Ketkä pelaajat ovat suurimmassa riskissä (kenellä on eniten iskuja / kovimmat iskut / useimmin iskuja)? Millä pelipaikoilla saadaan enemmän iskuja? Kuka näillä paikoilla pelaavista saa eniten iskuja verrattuna toisiin samoissa paikoissa pelaaviin? Mitkä ovat riskialttiimpia tapahtumia kentällä? Mitkä harjoitukset aiheuttavat eniten kuormitusta ja miten niitä pitäisi muokata? Miten parantaa henkilökohtaisia tekniikoita ja lihaskuntoa, jotta päähän kohdistuva iskukuormitus vähenisi? Mitkä ovat joukkueiden väliset erot, missä on suurin tarve toimenpiteille? Mitä toimia, rajoituksia ja menettelytapoja tulisi soveltaa pään iskukuormituksen vähentämiseksi? Noudatetaanko rajoituksia ja menettelytapoja (esim. puskujen lukumäärä, iskujen voimakkuus, urheilijan poisto kentältä törmäyksen jälkeen, jne.)? Ovatko sovellettavat rajoitukset ja menettelytavat tehokkaita ja onko iskujen lukumäärän, voimakkuuden, tiheyden jne. trendit laskevia?

Tunne urheilijasi ja toimi heidän parhaakseen

Paljon on tehtävissä riskin ja päähän kohdistuvien iskujen vähentämiseksi. Tuo asialle näkyvyyttä ja lisää ymmärrystä; Korosta asian tärkeyttä ja näytä esimerkkiä toimimalla aktiivisesti riskien ja kuorman vähentämiseksi; Muokkaa harjoituksia ja harjoittelua; Paranna tekniikoita ja vaikuttavien lihasryhmien voimaa; Tee toimenpiteitä, aseta rajoituksia, luo terveellisempiä ja turvallisempia menettelytapoja, sekä seuraa niiden noudattamista; Mittaa toimenpiteiden tehokkuutta; Tähtää jatkuvaan päähän kohdistuvan iskukuormituksen vähentämiseen vähentämällä iskujen lukumäärää, iskuissa vaikuttavien voimien kokoa ja harvenna iskujen esiintymistä.

Nyrkkisääntö: Paranna tietoisuutta ja ymmärrystä, aja muutosta sekä asenteissa että käyttäytymisessä.

Tunnista “muut pelaajat” ja toimi niiden mukaisesti

Kyse ei ole vain urheilijoista, päähän kohdistuvien iskujen aiheuttajana tai niihin vaikuttavana tekijöinä voi olla muitakin. Esimerkiksi olosuhteet, sää, varusteet ja kenttä tai halli missä pelataan ja harjoitellaan voivat vaikuttaa asiaan. Tiedätkö mitkä ovat vaaratekijöitä, missä ne sijaitsevat ja onko niitä asianmukaisesti huomioitu? Säännöt sekä erotuomarit niiden valvojina ovat ratkaisevassa roolissa. Havaitsevatko erotuomarit sääntörikkomukset, vaaratekijät ja uhat, ja puuttuvatko he niihin? Kurinpitotoimien tulee olla tiukkoja ja antaa äänekäs viesti, että kaikkiin kanssaurheilijoiden terveyden ja turvallisuuden tahallisesti tain laiminlyönnin seurauksena vaarantaviin tekoihin puututaan. Ovatko eri tasojen ja ikäryhmien asiat asianomaisten tahojen huomion kohteena? Voisiko yksinkertainen ja helppokäyttöinen puolueeton data ja työkalut, kuten videot ja ACT Head Impact Tracker, auttaa saamaan näkyvyyttä ja läpinäkyvyyttä kriittisille tapahtumille pelitasosta riippumatta?

Nyrkkisääntö: Varmista turvallinen urheiluympäristö kaikille. Kenenkään ei pitäisi pelätä terveytensä tai turvallisuutensa puolesta lähtiessään liikkumaan.

Urheilijoille kehitetty

Meillä on ollut ilo ja kunnia työskennellä upeiden tahojen kanssa kehitystyössä ja testauksessa.
Meidän lupauksemme sinulle: Työskentelemme jokainen päivä sen eteen että tuotteemme ja palvelumme
tarjoaa sinulle entistä paremmin objektiivista, merkityksellistä ja käytännön toimiin ohjaavaa tietoa päähän kohdistuvista iskuista ja voimista.
Sinun lupauksesi: Käytä dataa ennakoivasti urheilijoiden terveyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn
parantamiseen lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

 

Älä usko meitä

Usko heitä.

“Valmentajana vastuullani on pelaajien terveydestä ja myös hyvinvoinnista huolehtiminen. Joillain pelaajilla on aggressiivisempi tai ns. pää edellä -tyyli mennä kaikkiin tilanteisiin, joka johtaa siihen, että heille sattuu enemmän päähän kohdistuvia iskuja. Arvailu ja arviointi loppuu, kun saan puolueetonta dataa ja voin vertailla sitä toisten pelaajien dataan varmistuakseni asiasta, ja saan hyviä työkaluja ottaa asia puheeksi riskiryhmään kuuluvien pelaajien kanssa.”

Päävalmentaja, Jalkapalloakatemia U18

★★★★★

”Voin seurata pelaajiani kentällä ja saan tietoa, kun jotain tapahtuu. Päähän kohdistuvien iskujen visuaalinen havainnointi on yleensä melko haastavaa, sekä yritykset arvioida, millaiset voimat iskussa olivat läsnä. Nyt saan objektiivista dataa havaintojeni ja tekemieni päätösten tueksi.”

Fysioterapeutti, Jääkiekon SM-liiga

★★★★★

”Uutisia lukevana ja lapsensa urheiluharrastusten suuret tapaturmariskit tiedostavana vanhempana olen todella helpottunut, kun lopultakin on jotain tällaista saatavilla! Haluan, että päähän kohdistuvat iskut eivät jää huomaamatta ja että niihin puututaan. Yksi kaikkien urheilulajien päätavoitteista pitäisi olla urheilun tekeminen mahdollisimman turvalliseksi kaikille mukana oleville. Ja siinä asiassa pään suojaaminen iskuilta pitäisi olla numero yksi.”

Jalkapalloa, pyöräilyä ja scoottausta harrastavan pikkujuniorin äiti

★★★★★

”Etenkin kiekon aiheuttamia, päähän kohdistuvia iskuja maalivahdeille on erittäin vaikea arvioida. Nyt voin saada puolueetonta mittausdataa parantaakseni ymmärrystäni asiassa sekä uuden työkalun valmennukseen.”

Jääkiekkomaalivahtien valmentaja, useita eri ikäryhmiä

★★★★★

”Urheilussa tapahtuvia päähän kohdistuvia iskuja käsitellään uutisissa enemmän ja enemmän, mutta silti asian eteen ei ole vielä tehty paljoakaan eikä päävammojen minimointia ole otettu tavoitteeksi. Näemme tämän mahdollisena myönteisenä alkusysäyksenä ryhtiliikkeelle päävammojen ehkäisemiseksi. Se todennäköisesti lisää myös lajimme houkuttelevuutta pelaajien ja heidän perheidensä keskuudessa.”

Lajiliiton maajohtaja

★★★★★

Latest news