Säg NEJ till huvudskador i idrott

ACT Head Impact Tracker. Because you should know. #heisACTingonit

Slag riktade mot huvudet kan spela en betydande roll för idrottares hälsa, välbefinnande och prestation

Regelbundna huvudstötar förekommer i flera sportgrenar, på alla nivåer, och påverkar alla kön och åldrar lika. Slag mot huvudet är inte bara ett problem för få sporter som amerikansk fotboll, boxning, ishockey och rugby. Huvudstötar är också mycket närvarande i sporter som fotboll, basket, handboll, innebandy, cykling, skridskoåkning, scooting, ridsport, alpina sporter, motorsport och många, många fler.

Ingen medicin. Inget botemedel. Förebyggande är nyckeln.

Huvudstötar kan orsaka traumatisk hjärnskada (TBI)
och bidrar till olika hjärnsjukdomar.
Det finns frustrerande lite den moderna medicinen
kan göra med dem, så det ska inte gå så långt.
Det finns ingen medicin eller botemedel.

Förebyggande är nyckeln.
Och allt börjar med data.

DÄRFÖR SKAPADE VI ACT HEAD IMPACT TRACKER.

Vi tror att mycket mer kan göras för att förebygga huvudskador inom idrotten

Att göra sport hälsosammare, säkrare och roligare är faktiskt ganska enkelt.
Det finns tre saker som påverkar i slagen mot huvudet:

  1. Antal huvudstötar
  2. Slagkrafter som är närvarande i stötar
  3. Frekvensen av huvudstötar

Minska dessa tre saker på alla idrottare och under hela deras idrottskarriär.
Du kan göra det. Data från ACT Head Impact Tracker hjälper dig.

Låt oss presentera ACT Head Impact Tracker, mätinstrumenten för slagkrafter riktade mot huvud i idrott.

Få svar på frågor

Riktades det ett slag mot huvudet? Hur hårt var slaget? Vem fick slaget? När hände det? Vad är din stöthistoria? När var din senaste huvudstöt? Hur lång är tiden mellan stötarna? Hur ofta får du stötar? Hur många stötar har du haft idag/denna vecka/denna månad/den här säsongen?

Vet vad som händer och agera därefter

Det finns ingen enskild absolut säkerhetsgräns som kan bestämmas för alla användare med linjär acceleration (g-kraft), vinkelhastighet (rad/s) eller g-last i stöten. I många studier har acceleration/retardation på mindre än 40 g inte ansetts ge bestående skador, utifrån detta kan man anta att sannolikheten för bestående skador börjar öka vid påverkan på 40-60 g och mer. Detta gäller enskilda stötar.

Tumregel: Ju hårdare kraft slaget har, desto större är sannolikheten att skada uppstår.

Känn till din stöthistoria och agera därefter

Traumatiska hjärnskador och hjärnskakning är kumulativa till sin natur och även lindriga hjärnskakning kan resultera i allvarliga långvariga problem, särskilt om en idrottare återvänder till spel för tidigt eller har en historia av tidigare hjärnskakning. Forskare från University College London Cancer Institute föreslår också att huvudtrauma kan ge patienter fyra gånger större risk för gliom, aggressiv typ av hjärntumör. Studier tyder också på att det är möjligt att upprepade huvudstötar kan uppgå till subtila och kumulativa hjärnförändringar, även utan hjärnskakningar. En studie från University of Glasgow 2019 visade att tidigare fotbollsspelare löpte tre och en halv gånger större risk att dö av neurodegenerativa sjukdomar.

Tumregel: Hjärnan behöver sin tid för att läka. Se till att den får det.

Ännu fler svar för lag, klubbar, föreningar och förbund

Genom att jämföra spelarnas data och kombinera data erhålls ännu mer information, som kan användas för att påverka idrottarnas hälsa, välbefinnande och prestation:

Vilka spelare löper störst risk (vem har flest stötar / hårdaste stötar/ flest stötar)? På vilka spelplatser får du fler träffar? Vem av dem som spelar på dessa positioner får flest stötar jämfört med andra som spelar på samma positioner? Vilka är de mest riskfyllda händelserna på planen? Vilka övningar orsakar mest belastning och hur bör de modifieras? Hur kan man förbättra personliga tekniker och muskelkondition för att minska slagbelastningen på huvudet? Vilka är skillnaderna mellan lagen, var är det största behovet av åtgärder? Vilka åtgärder, begränsningar och förfaranden bör tillämpas för att minska belastningen på huvudet? Följs restriktioner och procedurer (t.ex. antal stötar, stötarnas intensitet, borttagning av idrottaren från planen efter en kollision, etc.)? Är de tillämpade restriktionerna och förfarandena effektiva och finns det nedåtgående trender i antal, intensitet, frekvens etc. av stötar?

Lär känna dina idrottare och agera för deras bästa

En hel del kan göras för att minska risken och antal slag riktade mot huvudet i idrott. Skaffa synlighet och öka förståelsen; Betona vikten av frågan och föregå med exempel genom att aktivt arbeta för att minska risker och bördor; Redigera övningar och träning; Förbättra tekniker och styrka hos drabbade muskelgrupper; Vidta åtgärder, sätt begränsningar, skapa hälsosammare och säkrare procedurer och övervaka deras efterlevnad; Mäta effektiviteten av åtgärder; Sträva efter att kontinuerligt minska stötbelastningen på huvudet genom att minska antalet stötar, storleken på stötkrafterna och förekomsten av stötar.

Tumregel: Förbättra medvetenheten och förståelsen, förespråka förändringen i attityd och beteende.

Identifiera de ”andra spelarna” och agera därefter

Det är inte bara idrottare, det kan finnas andra faktorer som orsakar eller påverkar slag mot huvudet. Till exempel kan förhållanden, väder, utrustning och planen eller hallen där du spelar och tränar påverka saken. Vet du vad riskfaktorerna är, var de finns och har de tagits i beaktande? Reglerna och domarna som deras övervakare spelar en avgörande roll. Upptäcker och adresserar domarna kränkningar, faror och hot? Disciplinära åtgärder måste vara strikta och sända ett högt budskap om att alla handlingar som äventyrar medidrottares hälsa och säkerhet, antingen avsiktligt eller av oaktsamhet, kommer att hanteras. Är frågorna för olika nivåer och åldersgrupper i fokus för berörda parter? Kan enkel och lättanvänd opartisk data och verktyg som videor och ACT Head Impact Tracker hjälpa till att ge synlighet och transparens till kritiska händelser oavsett spelnivå?

Tumregel: Säkerställ en säker idrottsmiljö för alla. Ingen ska behöva frukta för sin hälsa eller säkerhet när man går ut och tränar.

Utvecklad för idrottare

Vi har haft nöjet och äran att arbeta med de bästa i klassen inom utveckling och testning.

Vårt löfte till dig: Vi arbetar varje dag för att våra produkter och tjänster ska ge dig ännu bättre objektiv, relevant och praktisk information om slag och krafter mot huvudet.

Ditt löfte: Använd data proaktivt för att förbättra idrottarnas hälsa, välbefinnande och prestation på kort, medellång och lång sikt.

 

 

Tro inte oss.

Tro dem.

“As a coach it is my responsibility to look after the players’ health and well-being too. Some players have more aggressive or head first to every situation style, which leads them having more head impacts. When I get objective data and can compare that to other players’ data for confirmation – takes away the guessing and guestimation and gives me good tools to address the issue with the risk players.”

Head coach, football Academy U18

★★★★★

“I can follow up my players on the pitch and will get information when something happens. It is usually quite challenging to visually observe such events, and try to estimate what kind of forces was acting on an event. Now I can get objective data to back up my observations and decisions made regarding.”

Physiotherapist, men’s elite ice-hockey team

★★★★★

“As a parent who reads the news and well understand that sports my kids are attending to posses a great risk for injuries, I’m absolutely relieved to finally have something like this available! I need to know these events will not go unnoticed and will be acted upon. It should be one of all sports’ main objectives to make them as safe as possible for every one involved. And there, head safety should be number 1.”

Mom of one, small junior football / cycling / scooting

★★★★★

”It is very difficult to estimate the head impacts, especially those caused by a puck, to ice-hockey goalies. Now I can get objective measurement data to improve my understanding and a new tool to my belt as a coach.”

Ice-hockey goalie coach, different age groups

★★★★★

“There is more and more news regarding the head impacts in sports, but still not too much done to address them properly and take minimizing the number of head injuries as an objective. We see this as a potential positive initiative to really step up our game and start acting on head impacts. It is also likely to increase the appeal of our sport amongst the players and their families.”

Head of a sport country association

★★★★★

Latest news